VIDEO. Mesajul "Mi-e dor de tine!" a ajuns la Chicago

Începând de ieri, până pe 7 ianuarie 2022 pe râul Chicago, în inima metropolei, va putea fi văzut acest mesaj in limba română: Mi-e dor de tine


Iata ce spun organizatorii despre acest mesaj simbolic:

"Un mesaj mai actual ca oricând. Am spus asta în 2019. Au răspuns atunci toți românii din Londra și nu numai. Acum e 2021 și povestea noastră merge mai departe. "MI-E DOR DE TINE" e poate cea mai frumoasă declarație pe care limba română o poate cuprinde. Poate și pentru că “dor” este un cuvânt intraductibil. Și poate că știm ce emoții ne cuprind atunci când percepem puterea acestor cuvinte simple. În 2021 instalația de lumină "MI-E DOR DE TINE", creată de Asociația Daisler și susținută de CEC Bank, se aprinde în premieră în inima celei mai mari comunități de români din Statele Unite ale Americii, în metropola Chicago, demers realizat și cu ajutorul Romanian United Fund. Peste 30.000 de români trăiesc oficial în Chicago. Neoficial, peste 100.000 în Chicago Metro Area. Instalația va fi expusă începând cu data de 5 noiembrie, însă evenimentul oficial de deschidere are loc în 11 noiembrie. Situată pe Chicago River, în inima “Windy City”, clădirea “Britannica” va găzdui timp de două luni o instalație care vorbește liber pe limba celor peste 100.000 de români care, pe fondul pandemiei și nu numai, n-au mai fost acasă și nu și-au mai văzut apropiații de multă vreme. Un moment de respiro, o mică alinare într-o lume zbuciumată aflată într-un moment și mai zbuciumat. Pentru cei aflați departe, amintirea e un imbold neprețuit. Amintirea că acasă cineva îi așteaptă, că tot ce fac, fac pentru un scop mai măreț decât ei și că orice sacrificiu își are salvarea în brațele celor dragi. În iarna lui 2021 “Mi-e Dor De Tine” va face această amintire vie. Montarea și aprinderea instalației se va face în prezența președintelui Asociației Daisler, Andi Daiszler, cel care de altfel a și creat instalația “Mi-e Dor De Tine” și în prezența reprezentanților Romanian United Fund (RUF), organizație non-profit care reunește și derulează proiecte pentru românii din Statele Unite ale Americii. RUF este partener ar demersului Instalația expusă în Chicago se va conecta cu surorile ei din țară “Și Mie” și “Te Aștept” într-un dialog unic, imaginat și creat de Asociația Daisler ca parte a festivalului de light art Lights On România. CEC Bank ne susține în alinarea dorului celor aflați departe de casă. Instalația va rămâne aprinsă până pe 7 ianuarie 2022, timp suficient pentru ca toți românii din zona Chicago Metro Area să-și facă timp să o viziteze."
Album foto complet pe Facebook


  ____________________________ 

 🇺🇸 A more present-day message than ever. We said that in 2019. Then all the Romanians in London and not only answered. Now it's 2021 and our story goes on. "I MISS YOU" is perhaps the most beautiful statement that the Romanian language can contain. Maybe because "longing" is an untranslatable word. And maybe we know what emotions we have when we perceive the power of these simple words. In 2021, the "I MISS YOU" lighting installation, created by the Daisler Association and supported by CEC Bank, will be lit for the first time in the heart of the largest Romanian community in the United States, in the metropolis of Chicago, with the help of the Romanian United Fund. More than 30,000 Romanians officially live in Chicago. Unofficially, over 100,000 in the Chicago Metro Area. The installation will be on display from November 5, but the official opening event takes place on November 11. Located on the Chicago River, the "Britannica" building will host for two months a facility that speaks freely the language of over 100,000 Romanians who, amid the pandemic and beyond, have not been home and they haven't seen their loved ones in a long time. A moment of respite, a little relief in a troubled world in an even more troubling moment. For those far away, memories are an invaluable incentive. The memories that someone is waiting for them at home, that everything they do, they do for a greater purpose than them and that every sacrifice has its salvation in the arms of loved ones. In the winter of 2021, "I miss you" will make these memories come alive. Switching on the light installation will be done in the presence of the president of the Daisler Association, Andi Daiszler, who also created the installation "I miss you" and in the presence of representatives of the Romanian United Fund (RUF), a non-profit organization that brings together and carries out projects for Romanians in the United States of America. RUF is a partner of the approach. The installation exhibited in Chicago will connect with her sisters from Romania, "Me too" and "I'm waiting for you" in a unique dialogue, imagined and created by the Daisler Association as part of the light art festival Lights On Romania. CEC Bank supports us in alleviating the longing of those away from home. The installation will remain on until January 7, 2022, enough time for all Romanians in the Chicago Metro Area to make time to visit it.

Comentarii