miercuri, 24 martie 2010

Comunicat de presa din partea deputatului Mircea Lubanovici

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR

Domnule/Doamnă Preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Fiind un român din Diaspora, am locuit multi ani în Statele Unite ale Americii - care constituie şi rămâne un model de toleranţă în domeniul respectării drepturilor omului şi de respectare a libertăţilor religioase a cetăţenilor săi - am fost inspirat să promovez două iniţiative legislative. Una dintre acestea declară ca sărbătoare legală şi zi nelucrătoare - Ziua Românilor de pretutindeni - instituită prin Legea nr.299/2007 şi conferă, importanţa cuvenită milioanelor de români dinafara României în conştiinţa românilor din interiorul graniţelor ţării. Se acordă, astfel, recunoaşterea legislativă corespunzătoare rolului însemnat al românilor din Diaspora la progresul României - atât prin contribuţia lor la păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale, dar şi prin banii trimişi rudelor din ţară‚ care stabilizează de ani buni balanţa de plăţi a ţării-mamă!


Promovarea celei de-a doua iniţiative legislative care instituie „Ziua Naţională a Rugăciunii” ca sărbătoare legală nelucrătoare, este menită să consacre o zi specială din an, apropierii de Dumnezeu prin rugăciune, reamintind, tuturor, că - prin însăşi etnogeneza sa - poporul român „se declara un popor creştin”, primind mesajul evangheliei de la Sf. Apostol Andrei - „Cel dintâi chemat dintre Apostoli”.

În această zi dedicată lui Dumnezeu, toti credincioşii români se vor putea uni prin puterea rugăciunii inaintea lui Dumnezeu, indiferent de religia, confesiunea sau denominaţia creştină căreia îi aparţin, conform îndemnului Mântuitorului Isus Cristos : „Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte lucruri vi se vor adăuga !” - (Matei, VI, 33).

Trebuie să precizez că alte ţări din Uniunea Europeană au mai multe sărbători legale libere decât România: astfel Slovacia are 15, iar, Malta şi Spania - 14. În acelaşi context, se cuvine menţionat şi faptul că-n cererea de reexaminare a primei forme a Legii 202/2008 venită la promulgare, preşedintele Băsescu a subliniat că trebuie să ţină cont de faptul că “românii beneficiază de cele mai puţine zile de sărbătoare legală cu însemnătate spirituală”!

Totodată, vă invit - pe această cale - stimaţi colegi deputaţi să participaţi împreună cu mine, în calitate de co-iniţiatori la aceste iniţiative legislative de natură să-i apropie pe românii din ţară de românii din Diaspora şi să ne apropie pe toţi de Dumnezeu. Dumnezeu să-i lumineze pe toţi românii şi pe noi cei care decidem soarta ţării şi a poporului nostru în spiritul credinţei în Cristos şi în Dumnezeu, pentru a se împlini cuvintele Bibliei: „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”. - 2 Cronici 7:14.

Vă mulţumesc pentru atenţie,

Deputat Mircea Lubanovici

Niciun comentariu: