sâmbătă, 17 aprilie 2010

DRP a inceput sezonul finantarilor pentru romanii din diaspora

Comunicat de presa al Ambasadei Romaniei la Washington DC
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) funcţionează, în prezent, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului României, în coordonarea Primului Ministru al României, ca urmare a adoptării Ordonanţei Guvernului nr. 115 / 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi a Hotărârii Guvernului nr. 27/2010 privind organizarea şi funcţionarea DRP.

DRP elaborează şi aplică politica în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, în conformitate cu obiectivele majore privind românii de pretutindeni şi cu Programul de guvernare. DRP are ca obiectiv principal păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din statele vecine, conform standardelor internaţionale în materie, şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti de peste hotare.


Prin legea bugetului de stat pe 2010 (legea nr. 11/2010), a fost alocată DRP suma de 7.5 milioane lei pentru derularea de programe, proiecte şi acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora.
Recent, DRP a deschis sesiunea de finanţare din 2010 pentru proiectele destinate românilor de pretutindeni. În acest sens, DRP a stabilit următoarele programe şi plafoanele maxime de finanţare pentru acestea:

1. Cultură – Programul „Constantin Brâncuşi” (http://www.dprp.gov.ro/despre-noi/cultura/) – max. 45.000 lei/proiect finanţat;

2. Mass–media – Programul „Mihai Eminescu” (http://www.dprp.gov.ro/despre-noi/mass-media/) – max. 45.000 lei/proiect finanţat;

3. Educaţie – Programul „Nicolae Iorga” (http://www.dprp.gov.ro/despre-noi/educatie/ ) – max. 90.000 lei/proiect finanţat;

4. Spiritualitate şi tradiţie – Programul „Andrei Şaguna” (http://www.dprp.gov.ro/despre-noi/spiritualitate-si-traditie/) – max. 90.000 lei/proiect finanţat.

Detalii în legătură cu tipul de proiecte ce pot fi propuse pentru fiecare program în parte sunt disponibile prin accesarea link-urilor prezentate mai sus.

Solicitanţii eligibili pentru finanţare pot fi: asociaţia, fundaţia, organizaţia, instituţia, persoana fizică sau juridică din străinătate şi din România, legal constituită, care dezvoltă programe şi/sau proiecte în sprijinul românilor de pretutindeni. Un solicitant poate depune cel mult un proiect pe an pentru fiecare dintre programele menţionate mai sus (respectiv maximum 4 proiecte pe an, câte unul pentru secţiunile: Cultură – „Constantin Brâncuşi”, Educaţie – „Nicolae Iorga”, Mass-media – „Mihai Eminescu”, Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Şaguna”).

Condiţiile de finanţare sunt disponibile în Ghidul de finanţare, accesibil pe pagina de Internet a DRP, precum şi la adresa http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2010/03/Ghid-de-finantare2.pdf .

Cererea de finanţare (http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2010/03/Cerere-de-finantare.doc) împreună cu anexele vor fi trimise obligatoriu prin corespondenţă recomandată sau curier la sediul DRP, la următoarea adresă:
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972

Bucureşti, România

Solicitantul are obligaţia să transmită cererea de finanţare completată în format Word şi prin e-mail, la următoarea adresă de e-mail: drp@dprp.gov.ro.

Pentru sesiunea din 2010, termenul limită de depunere a proiectelor este 1 mai 2010 (data poştei).

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi pagina de Internet a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (http://www.dprp.gov.ro/) sau să contactaţi DRP:

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972

Bucureşti, România

Tel.: (004) 0371.398.498

Fax: (004) 0372.874.399

E-mail: drp@dprp.gov.ro

Prezentul comunicat de presă poate fi accesat şi pe pagina de Internet a Ambasadei României la Washington: http://washington.mae.ro, secţiunea Jurnalul Ambasadei.

Niciun comentariu: