sâmbătă, 6 noiembrie 2010

O noua si tânără organizatie la Chicago

Anul trecut a luat ființă la Chicago Centrul Românesc de Schimb Cultural (ROCX) care se dorește a fi o organizație caritabila, non profit, care promovează programe și proiecte axate pe schimburi interculturale și educaționale.Țelul organizațieiei este  colaborarea cu alte organizații românești și americane pentru a promova valorile culturale românești și pentru a ajuta la crearea unei comunități românești unitare. Activitățile centrului se axează pe creșterea vizibilității valorilor culturale româneşti
în lume.

Din consiliul de conducere al acestei organizații fac parte: Andra Munteanu- Președinte; Anca Păunescu- Trezorier; Ramona Mateiu - Secretar; Liana Sava-Vicepreședinte responsabilă  cu Relatii economice si publice; Diana Dumitru- Vicepresedinte, responsabilă pe Relatii Culturale și Educaționale; Oana Amaria- Vicepreședintă responsabilă  pe domeniul Integrare Socială.
Centrul Romanesc de Schimb Cultural (ROCX) promovează proiecte și programe pentru stimularea comunicării și colaborării culturale și educaționale interetnice. Activitățile centrului se axează pe creșterea vizibilității valorilor culturale româneşti în lume. În spiritul misiunii organizației aceștia încurajează evenimente precum: introducerea culturii românești audientelor americane, expoziții de fotografie sau pictură, piese de teatru românești, lansări de carte, concerte românești, etc.

Printre evenimentele organizate sau la care a colaborat se numără Festivalul de Film Românesc din Chicago, în cadrul căruia rulează filme românești ce au impresionat audiente mondiale si jurii ale diferitelor festivaluri internaționale;  lansarea de cărți  care au legatură cu România, precum cea a scriitorului și jurnalistului  Alan Elsner “Romance Language”; expoziții de fotografie  precum “Din România cu Dor”, a jurnalistei americane Jennifer Okray; piesele de teatru precum “Și cu violoncelul ce facem?” sau  "Caii la Fereastra” de Matei Vișniec, și altele.
Un alt obiectiv este promovarea integrării sociale și culturale a românilor prin intermediul grupul Românilor Profesioniști din Chicago. ROCX facilitează întâlniri pentru vorbitorii de limbă română din Chicago spre a consolida relațiile în comunitate și a crea grupuri de interes axate pe diferite domenii. La astfel de întâlniri participă oameni care doresc să facă schimb de idei și informații, să discute ultimele orientări/directii din domeniul lor sau care pur și simplu doresc să socializeze cu persoane care le împărtășesc valorile.
Un alt obiecti este sensibilizarea publicului cu privire la interesele comunității românești precum:
Dezbaterea despre dreptul de vot electronic pentru românii din diaspora  "Un pas înainte-Reforma învățământului Românesc”- dezbaterea despre noua lege a educației în România. În colaborare cu Asociația Mondială a Studenților și Tinerilor Români (GSRP) s-au organizat dezbateri menite să adune păreri și sugestii ale românilor din SUA ce au fost mai apoi consolidate într-un pachet de propuneri trimise Guvernului și Parlamentului României. Participarea la Conferința Anuală a Asociației Mondiale a Studenților și Tinerilor Români (GSRP) din Boston 2009.


Niciun comentariu: