joi, 11 noiembrie 2010

Masuri noi cu privire la sistemul public de pensii

La 2 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (OUG 94/2010). OUG 94/2010 permite persoanelor interesate să se asigure în sistemul public de pensii din România prin încheierea, până la 31 decembrie 2010, a unui contract de asigurare socială şi achitarea, într-una sau mai multe tranşe, până la data menţionată, a contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp pentru care persoana optează să încheie contractul de asigurare socială. 

Poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetăţenie, domiciliu sau reşedinţă, care îndeplineşte următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţă a persoanei interesate sau, după caz, a mandatarului. Procura specială, prin care persoana interesată îşi desemnează mandatarul, va menţiona la obiect „pentru încheierea contractului de asigurare şi plata contribuţiilor de asigurări sociale”. Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit OUG 94/2010 şi ultimii 5 ani anteriori respectivei date. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Baza lunară de calcul o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Persoanele interesate au posibilitatea de a se asigura la un nivel superior salariului de bază minim brut pe ţară. Pentru informaţii suplimentare cu privire la aspectele de mai sus, vă rugăm să consultaţi Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2010 şi precizările Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) sau să vă adresaţi CNPAS (www.cnpas.org) sau caselor teritoriale de pensii. Anexăm prezentului mesaj: - precizările Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) privind aplicarea OUG 94/2010 - modelul contractului de asigurare; - declaraţia 1a prevăzută de OUG 94/2010 pentru persoane care vor încheia nemijlocit contractul de asigurare; - declaraţia 1b prevăzută de OUG 94/2010 pentru persoane care vor încheia contractul de asigurare prin mandatar; - Textul OUG 94/2010.

Niciun comentariu: