miercuri, 29 decembrie 2010

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni anunta sesiunea de finantare pentru 2011


Departamentul pentru Românii de Pretutindeni lansează sesiunea de finanţare a proiectelor pentru anul 2011. Solicitanţii (asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, instituţiile sau persoanele fizice şi juridice reprezentative aparţinând comunităţilor româneşti de pretutindeni din afara graniţelor) vor trimite, în perioada 15 decembrie 2010-31 ianuarie 2011:
  • Cererea de finanţate pe suport hârtie împreună cu anexele prin corespondenţă recomandată sau curier la sediul DRP, la următoarea adresă:
                                    
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972
Bucureşti, România

Cererea de finanţare trebuie să respecte termenul limită de depunere: 31 ianuarie 2011 (data poştei). Cererile trimise după această dată nu vor fi considerate eligibile.
  • Cererea de finanţare electronică, în format Word, prin e-mail, la următoarea adresă drp@dprp.gov.ro.

Valoarea maximă solicitată pentru un proiect nu trebuie să depăşească sumele specificate pentru fiecare program:

Un solicitant nu poate depune mai mult de un proiect pe an pentru un Program de finanţare (adică maximum 4 proiecte pe an, câte unul pentru: Cultură – „Constantin Brâncuşi”, Educaţie – „Nicolae Iorga”, Mass-media – „Mihai Eminescu”, Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Şaguna”). Beneficiarii finanţărilor nerambursabile DRP vor fi anunţaţi după data de 15 martie 2011.

Niciun comentariu: