joi, 15 decembrie 2011

Campania „Viză pentru SUA”: Informare asupra procedurilor de solicitare a vizelor temporare pentru SUA


Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti au reluat, în perioada noiembrie – decembrie 2011, campania „Viză pentru SUA” în vederea informării cetăţenilor români cu privire la condiţiile de acordare a vizelor temporare pentru SUA.

Cetăţenii români care depun solicitări sunt uneori insuficient informaţi asupra prevederilor legale privind solicitarea vizelor, precum şi asupra procedurii propriu-zise.

În acest sens, vă adresăm rugămintea să ne sprijniţi prin transmiterea către prietenii şi rudele dumneavoastră, care intenţionează să călătorească în SUA, a informaţiilor despre procedurile actuale de solicitare a vizei SUA şi despre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea vizei. Persoanele interesate pot consulta, înainte de depunerea dosarului, pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Externe al României, www.mae.ro, secţiunea „Viză pentru SUA”, unde sunt prezentate informaţiile privind modul de solicitare a vizei pentru SUA.

Este necesară respectarea procedurilor impuse de legislaţia americană şi dovedirea legăturilor puternice cu România, care pot convinge personalul consular american că persoana respectivă nu este un posibil viitor imigrant ilegal.

Motivarea obţinerii unei vize temporare trebuie să fie în concordanţă cu scopul vizitei în Statele Unite (Ex: o persoană care depune o solicitare de viză turistică şi care declară că scopul vizitei sale este acordarea de îngrijire unui membru al familiei vine în contradicţie cu legislaţia americană privind piaţa muncii).

Potrivit legislaţiei şi procedurilor consulare americane, un dosar respins va primi acelaşi răspuns negativ, dacă solicitantul vizei nu dovedeşte că ceva s-a schimbat în situaţia sa personală.

Pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea „Viză pentru SUA”, oferă informaţii privind procedura solicitării vizei: documentele necesare, intrucţiuni pentru prezentarea la interviu, modalitatea de accesare a formularului online pentru viză, informaţii despre ce consideră personalul consular american a fi legături puternice cu ţara.

Înainte de a solicita o viza temporară americană, vă recomandăm să ţineţi cont de următoarele aspecte:
·         Informaţi-vă cu atenţie asupra condiţiilor de acordare a vizei SUA! În acest fel, veţi putea cunoaşte condiţiile impuse de legislaţia americană în materie. Viza de intrare în Statele Unite nu este un drept automat pe care îl aveţi; puteţi să o obţineţi doar dacă îndepliniţi anumite condiţii.
·         Înainte de a solicita viza, autoevaluaţi-vă! Analizaţi cu atenţie situaţia dumneavoastră personală în raport cu criteriile şi condiţiile de acordare a vizei. Dacă apreciaţi că nu îndepliniţi criteriile conform cărora unui solicitant de viză i se poate acorda statutul de non-imigrant, este mai bine să amânaţi solicitarea vizei SUA până când consideraţi că aţi reuşit să îndepliniţi acele criterii.

Rata de respingere a solicitărilor pentru viză reprezintă unul dintre criteriile necesar a fi îndeplinite în vederea includerii României în programul SUA Visa Waiver. Prin campania desfăşurată, Ministerul Afacerilor Externe şi-a propus să informeze cetăţenii români în legătură cu procedurile şi condiţiile de obţinere a vizei. Respectarea acestor proceduri şi condiţii poate conduce la creşterea şanselor de obţinere a vizei solicitate, precum şi la scăderea ratei de respingere, fapt ce va contribui la intrarea României în programul Visa Waiver.

Niciun comentariu: