sâmbătă, 13 decembrie 2014

Comunicatul deputatului Lubanovici legat de legea votului prin corespondenta

COMUNICAT DE PRESA
“O lege electorală bine făcută”

Spre o corectă informare a mass-mediei şi a publicului, consider că este de datoria mea ca, în calitate

de deputat de Diaspora şi Preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor

ţării, să fac unele precizări asupra modului în care s-a votat, marți - 9 decembrie a.c., în plenul

Camerei Deputaţilor, la proiectul de lege privind introducerea votului prin corespondenţă pentru

românii din străinătate, care a fost respins.


În cursul celor două mandate de deputat, am întreprins, constant, acţiuni şi demersuri în

favoarea concetăţenilor mei din Diaspora. Votul prin corespondență și votul electronic a

fost și rămâne una dintre prioritățile mele! Reamintesc, aici, ca dovadă, acțiunile și pozițiile

de susținere avute în decursul timpului: declaraţiile susţinute în plenul Camerei Deputaţilor

din 5 aprilie 2011 şi 25 noiembrie 2014 (se pot consulta http://www.cdep.ro/pls/steno/

steno.stenograma?ids=7435&idm=1,002&idl=1, http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?

ids=6987&idm=1,01&idl=1), precum şi declaraţia politică privind îmbunătăţirea legislaţiei pentru

exprimarea votului cetăţenilor din diaspora din 16 noiembrie 2010 (http://www.cdep.ro/pls/steno/

steno.stenograma?ids=6920&idm=1,13&idl=1), pledoaria pentru o lege electorală mai accesibilă

pentru românii din diaspora prezentată în Camera Deputaţilor la data de 15 septembrie 2010 (http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6890&idm=1,9&idl=1) şi Scrisoarea deschisă către

premierul României din 3 noiembrie 2014 (http://www.lubanovici.us/scrisoare-deschisa-catre-premierul-romaniei-victor-viorel-ponta).

După acest “remember”, cred că nimeni nu poate pune la îndoială angajamentul meu faţă de românii

pe care-i reprezint.

Subliniez încă o dată că votul prin corespondenţă este o prioritate absolută pentru mine ca deputat,

dar mai ales pentru românii din Diaspora. Votul electronic şi prin corespondenţă poate rezolva multe

din problemele și umilinţele la care au fost şi încă sunt supuşi, la fiecare scrutin, românii din afara graniţelor ţării.

În acest context, reamintesc că, între anii 2010 - 2011, cu sprijinul unui Consiliu Consultativ format

din membri ai societății civile și experți în politici publice, a fost implementat “proiectul Diaspora

Votează”, cu scopul de a găsi soluțiile legislative optime la îmbunătățirea procesului de vot, mai ales

în străinătate. Cu acea ocazie, au fost identificate, în urma cercetărilor realizate, următoarele avantaje

esenţiale în favoarea introducerii votului electronic prin Internet şi ale votului prin corespondenţă:

1) costurile reduse de operare în comparaţie cu extinderea numărului de secţii de votare sau

introducerea votului prin poştă;

2) gradul înalt de securitate şi depistarea potenţialelor voturi duble;

3) creșterea gradului de participare;

4) evitarea costurilor suplimentare pentru cei cu acces la Internet;

5) timpul mai scurt la numărarea voturilor și până la raportarea rezultatelor.

Chiar acţiunile de protest ale concetăţenilor noştri, determinate de organizarea defectuoasă a

votului la ultimele alegeri prezidenţiale, au demonstrat, prin alegerea candidatului Klaus Iohannis,

necesitatea unei legi electorale întocmite după regula “lucrului bine făcut”, şi nu „pe picior”.

După cum se cunoaşte, în data de 3 decembrie a.c., printr-o hotărâre comună a Camerei Deputaţilor

şi Senatului, s-a stabilit ca termen pentru Comisia comună a Camerei Deputaților şi Senatului

pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, data de 30 iunie 2015, dată

până la care Comisia va centraliza propunerile legislative privind legile electorale într-o inițiativă

legislativă cuprinzătoare.

Este de notorietate că, în condițiile actuale în care se află diaspora românească, este nevoie de o lege

electorală bună, care să nu mai fie schimbată în fiecare ciclu electoral. Legea electorală precum și

legea votului prin corespondență sunt legi extrem de complexe care implică multă responsabilitate

din partea Legislativului și voinţă politică din partea tuturor partidelor parlamentare. Acestea trebuie

să înțeleagă că votul prin corespondenţă este o necesitate de o importanţă majoră pentru evoluţia

spre o democraţie consolidată, de tip occidental.

Este de datoria fiecăruia dintre parlamentarii români să vină cu contribuţia sa proprie la această lege.

În acest sens, mă declar susținătorul demersului prin care parlamentarii sprijiniți de organizațiile

românilor din diaspora, precum și de organizaţia Global Romanian Society of Young Professionals

(GRASP) să finalizăm, printr-un efort comun, textul viitoarei legi a votului electronic și prin

corespondență.

Numai o lege electorală atotcuprinzătoare - care să includă, aşa cum este în Germania, opţiunea

votului electronic şi prin corespondenţă pentru cetăţenii din afara hotarelor ţării - va împiedica, pe

viitor, guvernanţii din orice partid ar fi ei, să încalce dreptul fundamental la vot şi articolul din Codul

penal, care pedepseşte pe cei care împiedică, prin orice mijloace, exercitarea dreptului constituţional

de vot.

Pentru ca această lege să fie europeană şi exhaustivă, ea trebuie să fie elaborată pe baza unui larg

consens între toate partidele parlamentare, precum şi a unei dezbateri cu toate ONG-urile care au

obiect de activitate protecţia drepturilor constituţionale.

De asemenea, voi solicita și voi insista ca propunerea legislativă să fie pusă în dezbatere publică

pe pagina de Internet a Camerei Deputaţilor, pentru ca toate persoanele interesate să poată înainta

propuneri și sugestii, și astfel, în final, Parlamentul să aprobe o lege cu adevărat bună şi care să aibă

ca termen de finalizare data de 30 iunie 2015!

Mircea Lubanovici

Deputat Colegiul 3 - Diaspora

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Niciun comentariu: