miercuri, 15 aprilie 2015

SINDICATUL PROFESIONISTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMANA PROTESTEAZA


COMUNICAT

Deoarece, la ora actuală, Radio România se află în situaţia incalificabilă a lipsei unei strategii

şi a obiectivelor pe care le are de îndeplinit ca societate naţională publică, şi ca urmare a

hotărârii 186/28.01 2015 a conducerii SRR survenite in urma comunicatului de presa SPMCR

din 26. 01. 2015 prin care se semnalau aceste grave derapaje,

SINDICATUL PROFESIONIŞTILOR DIN MEDIA SI CULTURA ROMÂNĂ (SPMCR) semnaleaza

Comisiilor de Cultură ale Parlamentului României următoarele aspecte deosebit de grave:

După comunicatul SPMCR , conducerea SRR a demarat procedura de elaborare a principiilor

şi criteriilor pentru stabilirea obiectivelor SRR (recunoscând şi validând implicit conţinutul

comunicatului nostru de presă), crearea organigramei din 2013 nefiind deci justificată în nici

un fel şi nefiind în interesul instituţiei, reprezentând în fapt un abuz şi o formă de manifestare

a politicii clientelare. Şi chiar dacă încercarea conducerii SRR de a intra în legalitate abia acum -

în 2015- este un demers constructiv, atragem atenţia asupra lipsei de transparenţă în evoluţia

demersurilor pentru crearea strategiei şi obiectivelor SRR, reprezentate în ultimii 3 ani doar de

un document minimal, considerat „identitar”- şi care se numeşte “Viziune, Misiune, Valori si

Principii” ( o foaie format A4 !!!), care duce în derizoriu prin schematism şi generalizări

adevărata misiune a Radioului Public.


Deşi majoritatea actualilor membri ai CA se află de ani buni în această funcţie, până la apariţia

comunicatului SPMCR nu au simţit nevoia de a face nimic pentru bunul mers al instituţiei.

În dorinţa de a reveni la o funcţionare normală, şi în lipsa unei strategii coerente şi a

obiectivelor instituţiei , SPMCR cere:

-anularea actualei organigrame care nu are acoperire în politica instituţiei;

- stabilirea unei comisii care sa cerceteze din punct de vedere legal si procedural concursurile

din ultimii ani, care au dus la angajari pe criterii cel putin neclare;

- instituirea unei comisii care să cerceteze legalitatea deciziilor care au condus la pierderile

salariale din ultimii 2 ani;

- investigarea pierderii din nomenclator a unor funcţii pentru care salariaţii au susţinut un

concurs, şi revenirea la cea de dinainte ( ex – realizatorii coordonatori care au dobândit această

funcţie prin concurs, au redevenit simpli realizatori/ regizorii de emisie au devenit operatori );
Page 2 of 3

-investigarea procedurilor care au dus la pierderea programului redus de lucru in sectoarele care

beneficiau de acesta, precum si solicitarea/investigarea dosarului de analiza pentru pierderea

condițiilor speciale de munca;

- investigarea actualului blocajul financiar ( emisiuni fără bugete, plaţi minimale pt

colaboratori, pierderi salariale, investiţii făcute fără strategia SRR , scurgerea banilor instituţiei

către plata unor salarii nejustificate).

Totodată atragem încă o dată atenţia asupra evaluărilor profesionale ilegale (fără criterii

stipulate în CCM si CIM) ce au avut loc la începutul lunii februarie , dominate de abuzuri şi

derapaje flagrante, pline de contestaţii cărora nici acum nu li s-au dat răspunsuri, şi cerem

anularea lor şi reluarea evaluărilor în momentul în care instituţia va începe să funcţioneze

normal.

În acelaşi timp existenţa unor flagrante şi multiple situaţii de incompatibilitate şi ilegalitate

(stabilite prin hotărâri judecătoreşti) în care se află persoane ce deţin funcţii de conducere în

SRR, face ca toate deciziile ulterioare acestor hotărâri legale definitive, să poată fi considerate

nule.

Într-un context normal ar fi existat răgazul de a rezolva pas cu pas problemele actuale din SRR,

dar în cel actual, al gravelor frământări pe plan european şi mondial, nerezolvarea problemelor

majore menţionate se poate transforma într-o gravă vulnerabilitate a instituţiei, punând-o în

imposibilitatea de a servi interesul naţional.

Ţinând cont de cele menţioanate mai sus, SINDICATUL PROFESIONISTILOR DIN MEDIA SI

CULTURA ROMANA (SPMCR), atrage inca o data atentia asupra actualei situatii grave in care

se afla Radio Romania si cere investigarea felului in care s-a ajuns aici, manifestandu-si

disponibilitatea de a găsi, împreună cu toţi cei implicaţi, soluţii pentru ieşirea din impas a

SRR- instituţie a carei tradiţie, credibilitate şi valoare au fost obţinute în peste 85 de ani de

existenţă.

CO PRESEDINTI SPMCR

Gabriel Basarabescu

Valentin Ciobanu

Adriana Varlam


Niciun comentariu: