joi, 22 octombrie 2009

Ghidul alegatorului roman in strainatate


La 22 noiembrie 2009, în România se vor desfăşura alegeri pentru Preşedintele României şi referendumul naţional.

Alegerile din 22 noiembrie 2009 se organizează şi desfăşoară pe baza Legii nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate au posibilitatea să voteze pentru alegerea Preşedintelui României şi la referendumul naţional.

Dacă doriţi să vă exercitaţi dreptul la vot, citiţi acest ghid informativ pentru a afla:
• Modul în care cetăţenii români aflaţi în străinătate pot să-şi exercite dreptul de vot;

• Ce trebuie să faceţi pentru a evita situaţii nedorite care pot împiedica prezenţa dvs. la vot;

• Cum vă poate ajuta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare din străinătate pentru a vă putea exercita dreptul de vot.


Cine poate vota în străinătate?
Orice cetăţean român aflat în străinătate (cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate ori aflat ocazional în străinătate), care a împlinit, până în ziua alegerilor,inclusiv, vârsta de 18 ani.
Fiecare alegător are dreptul la un singur vot şi îşi exprimă votul personal (direct). Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.
Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.
Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la alegeri.

Cine nu poate vota în străinătate?
Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, cei puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Care sunt actele în baza cărora se poate vota în străinătate?
Cetăţenii români pot vota în străinătate pe baza următoarelor documente: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, valabile în ziua votării.

Care sunt actele în baza cărora cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot vota în România?
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care în ziua votării se află în România, pot vota numai pe baza următoarelor documente: paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, valabile în ziua votării.
Atenţie! În acest caz dreptul de vot se poate exercita numai la secţiile de votare speciale stabilite prin H.G. 1051/2009.

Cum puteţi vota dacă actele dvs. de identitate au expirat şi nu le-aţi preschimbat sau au fost pierdute ori furate?
Ca să votaţi, trebuie să aveţi acte de identitate valabile. Cei cărora li s-au furat documentele de identitate sau care şi le-au pierdut ori a căror documente de identitate au expirat, pot vota pe baza unui titlu de călătorie eliberat la cerere şi potrivit procedurii legale, de o misiune diplomatică sau un oficiu consular a României.
Atenţie! MAE recomandă tuturor cetăţenilor români care nu mai deţin documente româneşti de identitate sau a căror documente de identitate au expirat să se prezinte, din timp, la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, pentru a obţine acte de identitate valabile.

Cum pot fi obţinute acte de identitate valabile?
Noile acte de identitate se eliberează de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin structurile sale specializate.
Eliberarea de noi acte de identitate poate fi solicitată:

1. În ţară, direct autorităţilor emitente;

2. În străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.
Notă: Paşapoartele nu mai pot fi eliberate prin procură.

Este necesară cartea de alegător?
La scrutinul pentru alegerea Preşedintelui României din 22 noiembrie 2009 nu se utilizează cartea de alegător.

Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?
Da. Cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, în scop turistic, pot vota.

Unde puteţi vota?
Cetăţenii români cu drept de vot, care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.
Lista secţiilor de votare se regăseşte atât pe site-ul MAE, cât şi pe site-urile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.
MAE va organiza secţii de votare atât pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României (ambasade, consulate generale, consulate, birouri consulare şi consulate onorifice), cât şi în localităţi unde există comunităţi româneşti numeroase.

Pe ce fel de liste se vor găsi cetăţenii români din străinătate?
Cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot în străinătate vor fi înscrişi pe un tabel electoral cuprinzând: numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de identitate, conform H.G. nr. 1049/ 2009.
Menţionăm că alegătorii care în ziua votării se află în străinătate votează după ce declară în scris, pe propria răspundere, că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin.
În ce interval orar se va derula votul în străinătate?
Votarea începe la ora 7.00, ora locală şi se desfăşoară până la ora 21.00 , ora locală, când secţia de votare se închide.
Pe uşa secţiei de votare se vor afişa orele între care se desfăşoară procesul de votare.

Se poate vota dacă la ora închiderii mai sunt cetăţeni în secţie?
Da. Persoanele care la ora 21.00 se află în sala unde se votează vor putea să-şi exercite dreptul de vot.

Când are loc un al doilea tur de scrutin?
În cazul în care niciunul din candidaţi nu va obţine cinzeci la sută plus unul din totalul voturilor, un al doilea tur de scrutin se organizează la 6 decembrie 2009, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste.

În al doilea tur de scrutin participa primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga ţara la primul tur.

Care este rolul MAE în organizarea alegerilor?

Numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabileşte de ministrul afacerilor externe, prin ordin.
MAE are responsabilitatea organizării secţiilor de votare doar din punct de vedere logistic.

MAE distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate: buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea «VOTAT», precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral.
La propunerea MAE, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatori externi şi reprezentanţii externi ai mass-mediei.
MAE asigură sediul Biroului Electoral pentru Secţiile de Votare din Străinătate.
MAE, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, asigură personalul auxiliar la Biroul Electoral pentru Secţiile de Votare din Străinătate.

Ajutaţi-ne să vă ajutăm!

Aveţi grijă ca actele de identitate româneşti să fie valabile şi păstrate în bună stare.

Adresaţi-vă ambasadei/consulatului cel mai apropiat în cazul în care vă confruntaţi cu probleme consulare.
Comunicaţi toate datele dumneavoastră de contact.
Furnizaţi toate actele care sunt necesare pentru fiecare tip de situaţie în care solicitaţi sprijinul ambasadei/oficiului consular.

Pentru mai multe informaţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor din 22 noiembrie 2009 puteţi accesa site-urile următoarelor instituţii:
Biroul Electoral Central
http://www.bec2009p.ro/


Ministerul Afacerilor Externe

secţiunea „Alegeri prezidenţiale 2009”

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=40633


Autoritatea Electorală Permanentă
http://www.roaep.ro/

VĂ RUGĂM SĂ VĂ ADRESAŢI DIN TIMP MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI OFICIILOR CONSULARE ALE ROMÂNIEI PENTRU ACTUALIZAREA DOCUMENTELOR.

Cititi si:

Romanii pot vota si cu titlul de calatorie

Niciun comentariu: